Kredyt frankowy od Santander Consumer Bank unieważniony przez Sąd pomimo zastosowania w umowie średniego kursu NBP. Zwycięstwo naszej kancelarii frankowej!

Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 17 października 2021 r. potwierdził, że Umowa kredytu frankowego z Santander Consumer Bank jest nieważna. Dzięki sprawnemu działaniu kancelarii wyrok zapadł po niespełna 7 miesiącach od złożenia pozwu.

Umowa kredytu nominowanego do CHF od Santander Consumer Bank (kredyt frankowy) - przedmiot sprawy

Przedmiotem postępowania przed Sądem była Umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta w 2006 r z bankiem Santander Consumer Bank.

Charakterystycznym elementem zawartej umowy kredytu frankowego był sposób wyliczenia wysokości raty kredytu w złotych. Bank w celu wyliczenia wysokości w PLN raty kredytu już od daty podpisania umowy posługiwał się każdorazowo średnim kursem sprzedaży franka szwajcarskiego publikowanym przez NBP.

Zastosowanie średniego kursu sprzedaży NBP powodowało, iż bank obciążał kredytobiorcę dodatkowym kosztem w postaci spreadu, jednocześnie jednak nie miał możliwość swobodnego kształtowania wysokości świadczenia kredytobiorcy na etapie spłaty  kredytu. Sytuacja kredytobiorcy była zatem całkowicie inna niż w przypadku kredytu, w którym bank na etapie wyliczenia wysokości raty posługiwała się własnymi tabelami kursowym.

Zastosowane przez bank rozwiązanie było zatem zbliżone do tych umów kredytów frankowych w ramach których frankowicze mieli możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie obcej.

Kredyt frankowy od Santander Consumer Bank nieważny. Dowiedz się więcej o kolejnym wyroku naszej Kancelarii frankowej

W ramach zapadłego wyroku w sprawie kredytu frankowego od Santander Consumer Bank Sąd w całości przychylił się do stanowiska naszej kancelarii. Co szczególnie istotne Sąd potwierdził nieważność umowy kredytu pomimo zastosowania w treści umowy kredytu już od daty jej podpisania odwołania do średniego kursu sprzedaży CHF publikowanego przez NBP.

Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, iż kredytobiorcy pozbawieni zostali przez Santander Consumer Bank możliwości realnego wpływu na umowę kredytu. Dodatkowo Sąd podkreślił, iż w przypadku kredytów frankowych zawartych w roku 2006 okolicznością bez znaczenia było późniejsze przyjęcie przez Sejm tzw. ustawy antyspreadowej obligującej banki do zawierania aneksów dopuszczających możliwość spłaty kredytu frankowego bezpośrednio w walucie CHF

Sąd w pełni zaakceptował nadto stanowisko naszych prawników, iż kredytobiorca będący konsumentem nie ma obowiązku dodatkowo weryfikować udzielonych mu przez bank informacji (zapewnień) oraz poszukiwać innych źródeł wyjaśnienia istniejących niejasności. Konsument nie jest obowiązany działań w sposób zakładający, iż bank chce go oszukać, wykorzystać jego niedoświadczenie lub brak wiedzy. Przeciwnie frankowicz jak nasza kancelaria wykazała przed sądem ma prawo działań w zaufaniu do banku i w oparciu o otrzymane informacje dokonywać swoich wyborów.

W uzyskanym przez naszą kancelarię frankową wyroku Sąd w całości przychylił się do stanowiska frankowiczów – uznał umowę kredytu frankowego za nieważną oraz zasądził rzecz kredytobiorców zwrot całości kwot uiszczonych przez nich na rzecz Santander Consumer Bank w okresie od daty zawarcia umowy kredytu frankowego. Co szczególnie istotne na żądaną kwotę składały się nie tylko raty kredytu, ale również kwoty uiszczone tytułem m.in. składki na ubezpieczenie na życie.

Należy nadmienić, iż dzięki sprawnemu działaniu naszej kancelarii i rozbudowanej argumentacji wyrok Sądu zapadł już po niespełna 7 miesiącach od daty złożenia pozwu. Powyższe dobitnie pokazuje, iż  sprawy kredytów frankowych, o ile zostaną sprawnie poprowadzone nie muszą ciągnąć się latami.

update: Wyrok Sądu Okręgowego wydany w sprawie umowy kredytu frankowego od Santander Consumer Bank został w dniu 30 marca 2022 r. w całości utrzymany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Tym samym umowa kredytu we frankach została już prawomocnie uznana za nieważną, a nasz klient może bezpiecznie zaprzestać dalszej spłaty rat kredytu.