REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 

 1. Niniejszym regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu drogą elektroniczną.
 2. Definicje:
  1. Serwis – strona internetowa www.pomocprzykredycie.pl
  2. Darmowa Analiza – nieodpłatna analiza umowy kredytu powiązanego z obcą walutą mogąca zawierać informację prawną, pytania i odpowiedzi, wyroki sądowe, orientacyjne wyliczenie korzyści związanych z wytoczeniem powództwa, a także ofertę prowadzenia sprawy; Analiza Darmowa wzbogacona jest o cykliczny Newsletter, wysyłany do Kredytobiorcy drogą elektroniczną do czasu rezygnacji. Darmowa Analiza alternatywnie oznacza również konsultację on-line.
  3. Kredytobiorca – osoba korzystająca z usług Fundacji świadczonych droga elektroniczną,
  4. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o wygranych sprawach, zmianach przepisów, analizy prawne, a także oferty prowadzenia sprawy.
 3. Usługi świadczone w ramach niniejszego serwisu wykonywane są przez Radcę Prawnego Dominika Włodarczyka prowadzącego kancelarię radcy prawnego w Szczecinie przy ul. Noakowskiego 12/2 (70-380 Szczecin) posiadającego NIP: 8522471085.
 4. Korzystający z serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Serwis Pomoc|przy|kredycie.pl:
  1. ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny,
  2. zawiera on wyłącznie treści o charakterze ogólnym,
  3. nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej ani wykładni prawa,
  4. nie tworzy stosunku klient-prawnik.
 1. Warunkiem uzyskania Darmowa analiza jest prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie serwisu
 2. Korzystający z formularza kontaktowego (dalej jako „Kredytobiorca”) niniejszym potwierdza, że:
  1. podane przez niego dane, w tym załączone dokumenty są prawdziwe i dotyczą jego osoby
  2. jest świadomy, iż Darmowa analiza ma charakter jedynie informacyjny i sama w sobie nie powinna być podstawą do formułowania jakichkolwiek roszczeń do innych osób lub podmiotów
  3. wyraża zgodę na otrzymanie oferty prowadzenia sprawy sądowej
 3. Kredytobiorca przesyłając korzystając z formularza udostępnia dane osobowe. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby udostępnienie takich danych nastąpiło bez naruszenia praw osób trzecich.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności serwisu Pomoc|przy|kredycie.pl
 5. Przesłanie Darmowej Analizy może być poprzedzone kontaktem ze strony prawnika, w celu uzyskania dodatkowych informacji
 6. Darmowa Analiza zostanie przesłana w terminie 7 dni roboczych od momentu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do jej wykonania.
 7. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.