Kancelaria prawna. Pomoc doświadczonych radców prawnych specjalizujących się w sprawach kredytów frankowych.

Pomoc z kredytem frankowym GOLENIÓW

Pamiętaj, że masz realną szansę, aby:

znacząco lub nawet całkowicie zredukować swoje zadłużenie względem banku

uzyskać od banku zwrot niezasadnie pobranych kwot

uzyskać wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej swojej nieruchomości

móc przestać się martwić wysokością aktualnego kursu franka szwajcarskiego

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY SWOJEJ UMOWY KREDYTU we Frankach

dowiedz się więcej o swoich potencjalnych korzyściach i rozpocznij swoją walkę z bankiem

Pomoc z Kredytem frankowym GOLENIÓW

Nasze doświadczenie w sprawach kredytów we frankach

Liczba spraw
0 +
Łączna wartość przedmiotu sporu
0 mln+

Jako kancelaria prawna, specjalizująca się w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych, nie boimy się trudnych spraw. Reprezentujemy w sporach z bankami m.in. pracowników banków, przedsiębiorców oraz osoby posiadające tradycyjne kredyty walutowe. Uważamy, że pomoc należy się wszystkim, a większość umów frankowych może być skutecznie kwestionowana przed sądem.

Prowadzimy sprawy w sposób, który gwarantuje naszym klientom maksymalne korzyści w możliwie najkrótszym czasie. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia potrafimy poprowadzić sprawę w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na ostateczne orzeczenie sądu. Postępowanie przed sądem w sprawie kredytu frankowego nie musi trwać wiele lat.

Nasze doświadczenie oznacza, że doskonale znamy naszego przeciwnika - bank, mocne i słabe strony jego argumentacji w postępowaniu przed sądem.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).

Dominik Włodarczyk

radca prawny

Pomoc z Kredytem frankowym GOLENIÓW

Kredyty we frankach - Co można wywalczyć?

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

Najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem sprawy dotyczącej kredytu frankowego jest uznanie przez sąd umowy kredytu we frankach za nieważną (bezskuteczną). Nieważność (bezskuteczność) umowy kredytowej oznacza, że Frankowicz może domagać się od banku zwrotu całości kwot uiszczonych od daty podpisania umowy (brak przedawnienia). Bank z kolei może ewentualnie domagać się jedynie zwrotu kwoty faktycznie wypłaconej kredytobiorcy w złotych (co istotne bez odsetek, prowizji, składek ubezpieczeniowych oraz innych, dodatkowych kwot związanych z indeksacją /waloryzacją kredytu kursem waluty obcej). Obie wierzytelności nie znoszą się wzajemnie.

Najczęściej zatem nieważność umowy kredytu frankowego oznacza dla kredytobiorców brak konieczności spłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz banku lub jedynie konieczność spłaty niewielkiego ułamka wcześniejszego zadłużenia. Niejednokrotnie bank będzie również zobowiązany do zwrotu niesłusznie pobranych kwot wraz z odsetkami za opóźnienie. Co istotne nieważność umowy kredytu we frankach oznacza, że dalszy wzrost kursu franka szwajcarskiego (lub innej waluty obcej) traci na znaczeniu dla kredytobiorcy (Frankowicza).

ODFRANKOWIENIE (ODWALUTOWANIE) UMOWY KREDYTU

Znacznie rzadszym rozstrzygnięciem sprawy związanej z umową kredytu frankowego jest tzw. odfrankowienie (inaczej odwalutowanie) kredytu. Odwalutowanie kredytu przez sąd oznacza, że umowa kredytowa jest ważna i wiąże jej strony, ale bank od daty jej zawarcia nie był uprawniony, aby ustalać wysokości rat kredytu przy wykorzystaniu kursu franka szwajcarskiego (lub innej waluty obcej).

W konsekwencji bank zobowiązany jest do zwrotu niesłusznie pobranych od frankowicza kwot, a kwota aktualnego zadłużenia ulega znacznemu zmniejszeniu. Co istotne odfrankowienie kredytu we frankach (lub w innej walucie obcej) nie wpływa na wysokość oprocentowania rat kredytu. W przypadku odwalutowania kredytu frankowego dalszy wzrost kursu franka traci na znaczeniu z punktu widzenia Frankowicza.

Pomoc z Kredytem Frankowym GOLENIÓW

Kredyty we frankach - Najnowsze wyroki naszych prawników

kredyt frankowy w Getin Bank (Getin Noble)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.01.2024 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna
kredyt frankowy w Raiffeisen Bank International
wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.01.2024 r.
Sąd zasądził na rzecz powoda łącznie kwotę 250.000,00 PLN
kredyt frankowy w BGŻ (BNP Paribas)
wyrok SA w Szczecinie z dnia 24.01.2024 r.
Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok SO w Szczecinie uznający przesłankowo, że umowa kredytu jest nieważna i zasądzający na rzecz powodów łącznie kwotę 117.802,79zł oraz 16.371,06 chf + odsetki
kredyt frankowy w PKO BP
wyrok SA w Szczecinie z dnia 30.11.2023 r.
Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok SO w Szczecinie uznający, że umowa kredytu jest nieważna i zasądzający na rzecz powodów łącznie kwotę 194.840,88 zł + odsetki
kredyt frankowy w Kredyt Bank (Santander Bank)
wyrok SA w Szczecinie z dnia 07.12.2023 r.
Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok SO w Szczecinie uznający, że dwie umowy kredytu są nieważne i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 175.100,46 zł i 36.323,48 chf + odsetki
kredyt frankowy w Millennium Bank
wyrok SO w Szczecinie z dnia 11.05.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 162.083,95 zł oraz 50.189,55 chf + odsetki
kredyt frankowy w PKO BP
wyrok SO w Szczecinie z dnia 28.04.2023 r.
Sąd uznał przesłankowo, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 230.073,63 zł oraz 52.932,81 chf + odsetki
kredyt frankowy w Getin Bank (Getin Noble)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.04.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 537.148,70 zł + odsetki
kredyt frankowy w Nordea Bank (PKO BP)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 19.04.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 330.236,72 zł + odsetki
kredyt frankowy w Getin Bank (Getin Noble)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 30.03.2023 r.
Sąd uznał przesłankowo, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 70.578,82 zł oraz 152.979,48 chf + odsetki
kredyt frankowy w BGŻ (BNP Paribas)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 29.03.2023 r.
Sąd uznał przesłankowo, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 117.802,79zł oraz 16.371,06 chf + odsetki
kredyt frankowy w GE Money Bank (Bank BPH)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 22.03.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powodów kwotę 273.790,85 zł + odsetki
kredyt frankowy w Banku Ochrony Środowiska
wyrok SO w Szczecinie z dnia 21.02.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powodów kwotę 111.417,29 PLN + odsetki
kredyt frankowy w LUKAS Bank (Credit Agricole Bank Polska)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 15.02.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powodów kwotę 295.346,99 PLN + odsetki
kredyt frankowy w Bank Millennium
wyrok SO w Szczecinie z dnia 14.02.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna
pożyczka frankowa w Dominet Bank (BNP Paribas Bank Polska)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 10.02.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa pożyczki jest nieważna i zasądził na rzecz Powoda kwotę 36.774,26 PLN oraz 45.763,27 CHF + odsetki
kredyt frankowy w BRE Bank (mBank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 09.02.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna
kredyt frankowy w Santander Consumer Bank
wyrok SO w Szczecinie z dnia 03.02.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powodów kwotę 137.549,21 PLN + odsetki
kredyt frankowy w Deutsche Bank
wyrok SO w Szczecinie z dnia 31.01.2023 r.
Sąd zasądził na rzecz Powodów kwotę 201.000,00 PLN + odsetki
kredyt frankowy w Kredyt Bank (Santander Bank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 20.01.2023 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powodów kwotę 73.073,76 PLN oraz 31.769,16 CHF + odsetki
pożyczka frankowa w PKO BP
wyrok SO w Szczecinie z dnia 08.12.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powoda kwotę 96.113,13 PLN oraz 16.285,26 CHF + odsetki
kredyt frankowy w PKO BP
wyrok SO w Szczecinie z dnia 05.12.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna
kredyt frankowy w Kredyt Bank (Santander Bank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 15.11.2022 r.
Sąd ustalił, że umowy kredytu zawarte przez Powodów są nieważne
kredyt frankowy w Getin Bank (Getin Noble Bank)
wyrok SA w Szczecinie z dnia 10.11.2022 r.
Sąd potwierdził prawidłowość wyroku Sądu Okręgowego, który ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powodów kwotę 297.541,76 zł + odsetki
kredyt frankowy w Bank BPH
wyrok SO w Szczecinie z dnia 27.10.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 216.801,26 zł + odsetki
kredyt frankowy w PKO BP
wyrok SO w Koszalinie z dnia 21.10.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powodów kwotę 380.226 PLN oraz 32.601 CHF + odsetki
kredyt frankowy w Kredyt Bank (Santander Bank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 05.10.2022 r.
zasądził na rzecz Powoda kwotę 242.309,54 zł + odsetki
kredyt frankowy w Bank Millennium
wyrok SO w Szczecinie z dnia 4.10.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powodów kwotę 130.597,74 zł + odsetki
kredyt frankowy w Kredyt Bank (Santander Bank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.09.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 81.569,31 zł + odsetki
kredyt frankowy w Getin Bank
wyrok SO w Szczecinie z dnia 19.09.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 15.571,45 CHF + odsetki
kredyt frankowy w Kredyt Bank (Santander Bank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 7.09.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna
kredyt frankowy w Bank BPH S.A.
wyrok SA w Szczecinie z dnia 31.08.2022 r.
Sąd utrzymał wyrok Sądu Okręgowego, który zasądził na rzecz powodów kwotę 632.205,80 PLN oraz 57,60 CHF + odsetki
kredyt frankowy w PKO BP
wyrok SO w Szczecinie z dnia 14.07.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powodów kwotę 183.922,85 zł + odsetki
kredyt frankowy w PKO BP
wyrok SO w Szczecinie z dnia 15.07.2022 r.
Sąd ustalił, że 2 umowy kredytu zawarte przez Powodów są nieważne
kredyt frankowy w Bank Millennium
wyrok SO w Szczecinie z dnia 30.06.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powodów kwotę 346.412,72 zł + odsetki
kredyt frankowy w PKO BP
wyrok SO w Szczecinie z dnia 29.06.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 194.840,88 zł + odsetki
kredyt frankowy w Bank BPH
wyrok SO w Szczecinie z dnia 29.06.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 46.908,64 zł + odsetki
kredyt frankowy w BRE Bank (mBank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 18.05.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powoda kwotę 50.127,71 zł + odsetki
kredyt frankowy w Bank Millennium
wyrok SO w Szczecinie z dnia 12.05.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz Powoda kwotę 221.068,66 zł + odsetki
kredyt frankowy w Getin Bank
wyrok SA w Warszawie z dnia 6.05.2022 r.
Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji stwierdzającego nieważność umowy kredytu
kredyt frankowy w Bank BPH
wyrok SO w Szczecinie z dnia 13.04.2022 r.
Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 632.452,42 zł + odsetki
kredyt frankowy w Santander Consumer Bank
wyrok SA w Szczecinie z dnia 30.03.2022 r.
Sąd utrzymał wyrok Sądu Okręgowego, który ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 116.983,61 zł + odsetki
kredyt frankowy w Getin Bank
wyrok SO w Szczecinie z dnia 22.03.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 297.541,76 zł + odsetk
kredyt frankowy w PKO BP
wyrok SO w Koszalinie z dnia 11.03.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 153.822,00 zł + odsetki
kredyt frankowy w Bank Millennium
wyrok SO w Szczecinie z dnia 10.01.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 89.027,74 zł + odsetki
kredyt frankowy w BRE Bank (mBank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 10.01.2022 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 86.862,61 zł oraz 19.578,81 chf + odsetki
kredyt frankowy w BRE Bank (mBank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 17.12.2021 r.
Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 226.869,43 zł
kredyt frankowy w Kredyt Bank (Santander Bank)
wyrok SO w Szczecinie z dnia 8.12.2021 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 67.905,24 zł oraz 53.652,90 chf + odsetki
kredyt frankowy w Santander Consumer Bank
wyrok SO w Szczecinie z dnia 27.10.2021 r.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 116.983,61 zł + odsetki
kredyt w Alior Bank
wyrok SR Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 25.10.2021 r.
Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 43.476,13 zł + odsetki
Previous slide
Next slide

Wygraliśmy już z następującymi Bankami

Pomoc frankowiczom kancelaria kredyty frankowe santander consumer bank
Pomoc frankowiczom kancelaria kredyty frankowe bank pko bp
Pomoc frankowiczom kancelaria kredyty frankowe bank millennium
Pomoc frankowiczom kancelaria kredyty frankowe BOŚ Bank
Pomoc frankowiczom kancelaria kredyty frankowe Deutsche Bank
Pomoc frankowiczom kancelaria kredyty frankowe Santander Bank Kredyt Bank BZ WBK

Pomoc z Kredytem frankowym GOLENIÓW

Kredyty we frankach - Czy warto czekać z pozwem?

Korzyści związane z wytoczeniem sprawy sądowej przeciwko bankowi w związku z kredytem we frankach są niezaprzeczalne. Dla wielu Frankowiczów korzystne orzeczenie sądu będzie oznaczało bowiem całkowitą lub prawie całkowitą redukcję zadłużenia związanego z kredytem frankowym. Niejednokrotnie to bank będzie zobowiązany do zwrotu niezasadnie pobranych od Frankowiczów kwot.  Mimo to wiele osób w dalszym ciągu  wstrzymuje się z decyzją o wytoczeniu powództwa przeciwko bankowi.

Aktualnie brak jest jednak znaczących argumentów przemawiających za dalszym wstrzymywaniem się z podjęciem decyzji o złożeniu pozwu w sprawie kredytu frankowego. Obecne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego stanowi dla Frankowiczów silną podstawę, aby móc oczekiwać końcowego sukcesu w sprawie dotyczącej kredytu we frankach. Jednocześnie niewiele zapowiada, aby w najbliższym czasie stan prawny lub linia orzecznicza sądów uległa znaczącej zmianie. Aktualna postawa banków nie pozwala z kolei przypuszczać, iż te zaczną proponować Frankowiczom rzeczywiście korzystne dla nich warunki ugód.

Odłożenie w czasie decyzji o złożeniu pozwu w sprawie kredytu frankowego wiąże się zatem  jedynie z kolejnymi niepotrzebnie uiszczonymi na rzecz banku ratami kredytu oraz dodatkowymi miesiącami oczekiwania na zwrot niesłusznie pobranych przez bank kwot.

Pomoc z Kredytem Frankowym GOLENIÓW

Kredyty we frankach - zobacz ile możesz zyskać!

aktualne zadłużenie: 199 tys. zł
możliwa korzyść: 189 tys. zł
Kredyt w Kredyt Bank (Santander Bank) z 2007 r., kwota kredytu: 170 tys. zł, okres spłaty: 360 miesięcy.
aktualne zadłużenie: 498 tys. zł
możliwa korzyść: 594 tys. zł
Kredyt w Getin Bank (Getin Noble Bank) z 2006 r., kwota kredytu: 429 tys. zł, okres spłaty: 360 miesięcy.
aktualne zadłużenie: 423 tys. zł
możliwa korzyść: 361 tys. zł
Kredyt w Bank Millennium z 2007 r., kwota kredytu: 293 tys. zł, okres spłaty: 540 miesięcy.
aktualne zadłużenie: 144 tys. zł
możliwa korzyść: 156 tys. zł
Kredyt w PKO BP z 2006 r., kwota kredytu: 56 tys. CHF (136 tys. zł), okres spłaty: 360 miesięcy.
aktualne zadłużenie: 74 tys. zł
możliwa korzyść: 129 tys. zł
Kredyt w ING Bank Śląski z 2008 r., kwota kredytu: 193 tys. zł, okres spłaty: 240 miesięcy.
Previous slide
Next slide

*przy kursie 1 CHF=4,30 PLN

Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie Kredytu we Frankach?

1. Wezwanie banku do zapłaty

Po zawarciu Umowy z naszą kancelarią w pierwszej kolejności wezwaniem w Twoim imieniu bank do zapłaty. Jeśli będzie to konieczne uzyskamy również od banku wszystkie niezbędne dokumenty przydatne w toku dalszego postępowania.

2. Złożenie pozwu

Po upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty złożymy w Twoim imieniu pozew do sądu. Zwykle złożenie pozwu następuje już po 2 - 3 tygodniach od daty wezwania banku do zapłaty.

3. Postępowanie przed sądem

Całość postępowania przed Sądem będzie prowadzona przez naszą kancelarię. Oznacza to, że nie będziesz musiał uczestniczyć w przesłuchaniu ewentualnych świadków oraz brać udziału w sporządzaniu pism procesowych.

4. Przesłuchanie stron

Aktualnie większość sądów wymaga, aby powodowie złożyli zeznania przed sądem co do okoliczności związanych m.in z zawarciem Umowy kredytu. Będzie to jedyny moment w ciągu całego postępowania, gdy Twoje osobiste uczestnictwo będzie konieczne. Z naszym wsparciem Twoje przesłuchanie nie będzie wiązało się jednak z dodatkowym stresem.

5. Wyrok Sądu

Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd wyda wyrok w sprawie. Długość postępowanie jest zależna od wielu elementów. W niektórych naszych sprawach orzeczenia przed sądem I instancji zapadały nawet już po kilku miesiącach od złożenia pozwu. Strona przegrywająca ma prawo złożyć apelacje od wyroku sądu. Obecnie banki w każdym przypadku decydują się na złożenie apelacji. Prawomocny wyrok sądu będzie stanowił tytuł egzekucyjny przeciwko bankowi oraz podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej Twojej nieruchomości.

Restrukturyzacja Getin Noble Bank, a Frankowicze. Co dalej z pozwami dotyczącymi kredytów frankowych?

W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank tj. banku który posiadała jeden z większych portfeli kredytów frankowych w Polsce. W ramach prowadzonej restrukturyzacji znaczna część majątku Getin Noble Bank została przeniesiona do nowo utworzonego banku funkcjonującego obecnie pod nazwą VELO Bank. Wierzytelności związane z kredytami frankowymi pozostały natomiast w Getin Noble Bank. Dowiedz się co przymusowa restrukturyzacja oznacza dla Frankowiczów i spraw o ustalenie nieważności umowy kredytu we frankach szwajcarskich.

Czytaj więcej »

Pomoc z Kredytem frankowym GOLENIÓW

Kredyty we frankach - Najczęściej zadawane pytania

Nie. Wniesienie powództwa przeciwko bankowi w sprawie dotyczącej kredytu frankowego nie może stanowić podstawy dla banku do podjęcia jakichkolwiek negatywnych działań w stosunku do osoby kredytobiorcy. Pozwany  w szczególności nie może jednostronnie zwiększyć marży kredytu, wypowiedzieć umowy kredytu, czy też wszcząć postępowania egzekucyjnego w stosunku do kredytobiorcy. Z punktu widzenia banku istotną jest jedynie kwestia, czy kredytobiorca w dalszym ciągu spłaca raty kredytu zgodnie z harmonogramem i realizuje inne obowiązki wynikające z umowy kredytu.

W żadnej z prowadzonych przez nas spraw sądowych kredytobiorca (powód) nie stał się ofiarą negatywnych działań ze strony banku związanych z wniesieniem do sądu pozwu dotyczącego kredytu frankowego.

Całkowita spłata kredytu nie pozbawia kredytobiorcy możliwości obrony swoich praw przed sądem i dochodzenia od banku zwrotu nienależnie pobranych  kwot uiszczonych pierwotnie w związku z realizacją umowy kredytu frankowego. Spłata kredytu nie stanowi okoliczności utrudniającej postępowanie sądowe przeciwko bankowi.

W praktyce ryzyko przedawnienia roszczenia o zapłatę  w sprawie związanej z kredytem frankowym po stronie kredytobiorcy nie występuje. Zgodnie z wyrokami TSUE  oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się dopiero po powzięciu przez kredytobiorcę wiedzy o wadliwości umowy kredytu oraz o przysługujących mu z tego tytułu uprawnieniach. W postępowaniu przed sądem to bank jest obowiązany wykazać, że ewentualnie doszło do przedawnienia roszczeń kredytobiorcy.

Okres przedawnienia roszczeń kredytobiorców wynosi aktualnie 6 lat.

Rozwód nie stanowi przeszkody dla wytoczenia powództwa przeciwko bankowi związanego z umową kredytu frankowego. Należy jednak pamiętać, iż po rozwodzie były współmałżonek może dochodzić samodzielnie na ogół (poza pewnymi wyjątkami) jedynie połowy kwot uiszczonych wspólnie z drugim małżonkiem w okresie pozostawania we wspólności majątkowej małżeńskiej.

Wytoczenie  powództwa przeciwko bankowi wiążę się przede wszystkim z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 5% wartości dochodzonego roszczenie nigdy jednak nie więcej niż 1.000 zł. Dodatkowo istnieje konieczność uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł). W postępowania niekiedy (obecnie bardzo rzadko) może zaistnieć konieczność uiszczenia zaliczki na wynagrodzenie biegłego sądowego (zwykle około 1.000 – 2.000 zł). Kwoty te w przypadku wygranej podlegają zwrotowi przez bank.

W przypadku zawarcia umowy z kancelarią wytoczenie powództwa dodatkowo wiąże się z koniecznością uiszczenia wynagrodzenia za udzielona pomoc. Wysokość tego wynagrodzenia jest określana w umowie.