Odfrankowienie poprzez zaskarżenie umowy kredytu frankowego

Odfrankowienie poprzez zaskarżenie umowy kredytu frankowego. Finansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym jest bardzo popularne a często to jedyna możliwość nabycia własnego mieszkania. Jednak osoby, które dokonały takiej transakcji we frankach szwajcarskich poniosły straty, ponieważ nastąpił gwałtowny wzrost kursu tej waluty. Jednak to nie jedyny problem frankowiczów, ponieważ okazało się, że banki udzielając kredytu w obcej walucie konstruowały umowy niezgodnie z polskim prawem.Takie działanie naraziło kredytobiorców na ponoszenie dużych kosztów przy spłacaniu rat kredytu i mierzenie się ze swoją  trudną sytuacją finansową. Na szczęście polskie sądy oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ujęły się za frankowiczami i wydawane są wyroki o odfrankowienie kredytów. Jak zaskarżyć umowę kredytu frankowego? Trzeba zgłosić się do radcy prawnego który pomoże w dużym stopniu zredukować zadłużenie względem banku.Taką pomoc zapewnia kancelaria prawna Pomoc/przy/kredycie, której działania pozwolą przestać martwić się wysokością aktualnego kursu franka szwajcarskiego.

Odfrankowienie poprzez zaskarżenie umowy kredytu frankowego

Wielu frankowiczów ubiega się o odfrankowienie poprzez zaskarżenie umowy kredytu frankowego. Sądy rozpatrując sprawy przyznają, że umowy kredytowe były nieprawidłowo konstruowane przez banki i bardzo często przychylają się do pozwu wnoszonego przez pokrzywdzonych kredytobiorców. Nie każda umowa zawiera takie same zapisy, dlatego przed wystąpieniem na drogę sądową warto skontaktować się z prawnikiem, który dokona rzetelnej analizy zapisów umowy frankowej. Jeżeli stwierdzi, że umowa zawiera klauzule abuzywne (niedozwolone) stanie się to przesłanką skierowania roszczeń przeciwko bankowi i uzyskania odfrankowienia. Radca prawny z kancelarii Pomoc/przy/kredycie zaskarży umowę kredytu frankowego.

Czym są klauzule abuzywne? To postanowienia zawarte w umowie kredytowej które ustanawiają prawa i obowiązki kredytobiorcy sprzecznie z dobrymi obyczajami, co w sposób rażący narusza jego interesy. Prawnik pomoże frankowiczowi wygrać z bankiem, ale trzeba będzie udowodnić przed sądem zasadność swoich roszczeń. Trzeba mieć świadomość, że proces sądowy będzie dość skomplikowany i wymagający znajomości prawa bankowego.Tylko doświadczony w sprawach frankowych radca prawny będzie w stanie profesjonalnie poprowadzić taką sprawę.  

Jak sprawdzić czy możliwe jest zaskarżenie umowy kredytu frankowego?

Jeżeli frankowicz potrafi odnaleźć w swojej umowie kredytowej klazule niedozwolone może wystąpić do sądu z pozwem przeciwko bankowi o odfrankowienie kredytu. Samodzielne udowodnienie przed sądem swoich racji będzie trudne, ale warto skorzystać z rejestru takich klauzul który prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli ujawnienie wszystkich niuansów okaże się zbyt trudne i czasochłonne trzeba poprosić o pomoc radcę prawnego, który jest biegły w prawie bankowym i ma doświadczenie w sprawach frankowych.

W umowach kredytowych obejmujących waluty obce zawarte są dość zawiłe zapisy, dlatego konieczne jest dokonanie oceny całościowej, uwzględniając dotychczasowe orzecznictwo a także praktyki.Trzeba przyznać, że proces sądowy związany z zaskarżeniem umowy kredytu frankowego nie będzie łatwy. Na frankowicza spada konieczność udowodnienia swoich roszczeń, ma on obowiązek przedstawienia odpowiedniej argumentacji, dlatego tak ważne jest doświadczenie w takich sprawach.

Co spowoduje odfrankowienie kredytu hipotecznego?

Jeżeli sąd orzeknie odfrankowienie kredytu spowoduje to konieczność zmiany treści umowy kredytowej która odnosi się do franka, ponieważ umowa nadal jest wiążąca dla stron, ale nie odnosi się już do kursu tej obcej waluty tylko do polskiego złotego. Co uzyskuje frankowicz wskutek zaskarżenie umowy kredytu frankowego? Obniżenie rat, które będzie musiał nadal spłacać, natomiast na bank będzie nałożony obowiązek zwrotu nadpłaty, powstałej z powodu zawarcia przez bank zapisów które są niezgodne z prawem.

Aby uzyskać odfrankowienie kredytu trzeba ustalić podstawę uzyskania takiego orzeczenia. Ważne! Nie z każdym bankiem łatwo będzie wygrać, dlatego prawnik będzie musiał przedstawić niepodważalne dowody. Trzeba udowodnić, że bank zastosował zapisy dające możliwość dowolnego wpływania na wysokość zobowiązania frankowicza a także wysokość rat pozostałych do spłaty. Niezgodne z polskim prawem są regulacje widniejące w umowach CHF na bazie których bank dokonywał przeliczeń kwoty kredytu a także rat po kursie franka szwajcarskiego ustalonego przez dany bank. Co bardzo istotne, nikt nie wie jakie parametry były zastosowane. Przez co kredytobiorca nie miał wiedzy jaka jest prawdziwa wysokość zobowiązania finansowego ani jaka będzie wysokość rat. Banki nie miały prawa stosować takich zapisów wobec kredytobiorców i dlatego mogą oni dochodzić swoich praw i roszczeń.  

Jakie dokumenty są potrzebne do zaskarżenie umowy kredytu frankowego?

Aby złożyć pozew do sądu trzeba zadbać o jego merytoryczną stronę, aby nie było podstaw jego odrzucenia. Z tego powodu oddanie sprawy frankowej w ręce prawnika z kancelarii Pomoc/przy/kredycie jest rozsądną decyzją.Trzeba będzie dostarczyć do prawnika umowę zawartą z bankiem, saldo zadłużenia, wysokość wpłacanych rat. Do banku zostanie skierowany wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia z historią spłaty kredytu frankowego. Warto dostarczyć regulamin dołączony do umowy oraz wszystkie aneksy.