Od czego rozpocząć odfrankowienie kredytu?

Od czego rozpocząć odfrankowienie kredytu? Odfrankowienie kredytu powoduje, że umowa kredytowa we frankach szwajcarskich zostanie częściowo unieważniona. Na podstawie wyroku sądowego zostaną z niej usunięte klauzule niedozwolone które nie mogą być wiążące dla obydwu stron. Pozostałe zapisy umowy kredytowej są ważne i muszą być przez frankowicza realizowane. Kredyt frankowy staje się kredytem złotowym z oprocentowaniem Wibor lub Libor. Aby uzyskać pozytywny wyrok sądowy powodujący odfrankowienie kredytu należy skontaktować się z naszą kancelarią radcowską, przeanalizujemy umowę kredytową i będziemy reprezentować interesy klienta.  

Od czego rozpocząć odfrankowienie kredytu?

W przypadku odfrankowienia kredytu, podstawą dochodzenia swoich praw przed sądem jest dokładna analiza umowy kredytowej. Po skontaktowaniu się z radcą prawnym i zapoznaniu się przez niego z zapisami umowy frankowej uda się uzyskać informacje czy istnieją przesłanki do przewalutowania kredytu. A także jakie dokumenty będą niezbędne do złożenia pozwu w sądzie. Pozytywnym aspektem spraw frankowych jest wydawanie przez polskie sądy wyroków korzystnych dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty w CHF.

Jak się przygotować do uzyskania w sądzie odfrankowienia kredytu

Ubiegania się o odfrankowienie kredytu nierozerwalnie wiąże się z dostarczeniem prawnikowi umowy kredytowej w CHF oraz wszystkich załączników i aneksów. Pozwoli to na przeanalizowanie sytuacji i stwierdzenie czy zawiera ona klauzule abuzywne. Jeżeli frankowicz nie ma kompletu dokumentów może wystąpić do banku z wnioskiem o przekazanie ich kserokopii. Nie każdy prawnik specjalizuje się w sprawach frankowych, a należą one do trudnych procesów cywilnych. Reprezentowanie klienta podczas rozprawy sądowej wymaga znajomości prawa bankowego i posiadania doświadczenia procesowego w tym zagadnieniu.

Dokumentacja do odfrankowienia kredytu

Uzyskanie zaświadczenia z banku o spłacie kredytu jest niezbędne do przewalutowania kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich. W tym celu należy skierować do banku stosowny wniosek, korzystając z pomocy prawnika, takie zadanie zostanie przez niego wykonane w pierwszej kolejności. Jest to niezbędny dokument do wyliczeń dokonywanych na podstawie szczegółowych danych.

Zaświadczenie zawiera historię spłat kredytu frankowego, kwotę wypłaconego klientowi kredytu w złotówkach, wysokość rat kredytowych w CHF oraz w PLN. Ponadto taki dokument zawiera historię oprocentowania a także kurs franka szwajcarskiego, po którym bank przeliczał zarówno wypłacony frankowiczowi kapitał i spłacane raty. Aby dokładnie wyliczyć kwotę, której kredytobiorca będzie się domagać od banku niezbędne jest oszacowanie kwot kosztów okołokredytowych, a mianowicie: składki ubezpieczeniowe, prowizje itp.

Pisma procesowe w sprawie o odfrankowienie kredytu

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów specjalista wylicza sumę wszystkich rat kredytu, wielkość nadpłat oraz symulację. To podstawa ocenienia szans orzeczenia przez sąd przewalutowania kredytu. Posiadając wszystkie informacje prawnik skieruje do banku reklamację i wezwanie do zapłaty wyliczonych kwot których będzie dochodził w imieniu klienta. Bank ma 30 dni na odniesienie się do przekazanej reklamacji. Kolejny krok to złożenie pozwu do sądu właściwego z uwzględnieniem miejsca zamieszkania frankowicza bądź też siedziby banku.

Trzeba mieć świadomość, że merytorycznie opracowany pozew w sprawie o przewalutowanie kredytu CHF musi być zwięzły, powinny z jego treści wynikać roszczenia jakich domaga się kredytobiorca. Istotne jest również to, że takie żądania względem banku muszą być rzetelnie uzasadnione. Pozew sporządzony przez prawnika frankowego nie pozostawi sądowi pola do własnej interpretacji. 

Co można uzyskać po wyroku nakazującym odfrankowienie kredytu CHF?

Odfrankowienie kredytu spowoduje usunięcie z umowy kredytowej klauzuli indeksacyjnej i da możliwość uzyskania zwrotu przez bank nadpłaconych rat. Konsekwencją uzyskania takiego wyroku jest spłacanie pozostałych rat w polskiej walucie i nieprzejmowanie się wzrostem kursu franka szwajcarskiego.

Bank zostanie zobowiązany do wypłaty frankowiczowi nadwyżek, które pojawiły się przez niekorzystnego przeliczanie przez bank kursów waluty. Przewalutowanie kredytu jest korzystne dla frankowicza, ponieważ powoduje zmniejszenia raty kredytu. Czy jest taka możliwość, aby bank wypowiedział umowę kredytową z nakazem natychmiastowej spłaty zadłużenia? Nie, bank nie ma takiej możliwości, dlatego nie należy odkładać składania pozwu przeciwko bankowi.

Co powinien wiedzieć frankowicz?

Czym jest kredyt indeksowany? To kredyt, w którym wartość przyznanych środków jest indeksowana do kursu waluty obcej (w tym przypadku franka szwajcarskiego) i wypłacona w walucie polskiej. Saldo zadłużenia w przypadku kredytu hipotecznego jest wykazane w walucie obcej, ale spłata rat kredytu dokonywana jest w polskich złotówkach.

Czym jest kredyt denominowany? To inaczej kredyt walutowy w którym wysokość kredytu hipotecznego oraz saldo zadłużenia są podane w walucie obcej. Jednak wypłata kredytu hipotecznego oraz spłata rat jest możliwa w polskiej walucie.

Długość trwania procesu sądowego o odfrankowienie kredytu zależy przede wszystkim od obłożenia sądu. Dając pełnomocnictwo radcy prawnemu, przygotuje on wszystkie dokumenty i pozew co może przyspieszyć cały proces frankowy.