Korzyści z pozwania banku za franka

Korzyści z pozwania banku za franka. Kredyty hipoteczne zaciągnięte we frankach szwajcarskich okazały się niedozwolonym chwytem stosowanym przez banki. To wpędziło wielu kredytobiorców w spiralę zadłużenia. Ponadto po kilku latach było już wiadomo, że kredyt we frankach był droższy niż kredyt złotowy. A stało się tak, z powodu stałego wzrostu kursu franka oraz umów zawieranych przez banki z klientami. Prawnicy przeglądając zapisy umów frankowych odnajdują zapisy niezgodne z prawem i to na tej podstawie kredytobiorcy mogą dochodzić przed sądem zwrotu nadpłaty za kredyt frankowy. Kancelaria prawna pomaga Frankowiczom odzyskać pieniądze które niesłusznie wpłacili z tytułu umowy kredytowej CHF.

Z jakimi problemami borykają się Frankowicze?

Ważną informacją jest to, że kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich tak naprawdę są kredytami walutowymi. Banki stawiały klientom warunek przyznania kredytu (indeksowany lub denominowany) jeżeli zostanie on zaciągnięty we frankach szwajcarskich. Wiele osób decydowało się na taki kredyt, ponieważ nie miało zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt złotowy.

Klient banku decydując się na indeksowany kredyt hipoteczny w obcej walucie, tak naprawdę otrzymywał kwotę w polskich złotówkach, dopiero po tym bank dokonywał przeliczenia zadłużenia na franki. Jednak następowało to po kursie kupna według tabeli kursu walut danego banku. Kredytobiorca spłacał raty na podstawie tabeli kursu walut banku, obowiązującej w dniu spłaty kolejnej raty. Wysokość raty kredytu obliczano po cenie sprzedaży franka szwajcarskiego.

Dla kredytobiorców zadłużonych w walucie obcej bardzo niekorzystne były zmiany kursu franka szwajcarskiego. Ponadto bank kwotę widniejącą w umowie przeliczał na podstawie ceny kupna franka a klient musiał oddać bankowi ratę po przeliczeniu ceny sprzedaży. Taki zapis widniejący w umowie kredytowej jest klauzulą niedozwoloną (abuzywną) co oznacza, że jest ona sprzeczna z dobrymi obyczajami i interesem klienta.

Jakie są korzyści z pozwania banku za franka?

Jedną z korzyści jaką może uzyskać Frankowicz jest unieważnienie umowy kredytowej zawartej z bankiem. Jeżeli sąd wyda wyrok unieważniający taką umowę będzie ona uznana za nieobowiązującą. Prowadzi to do stwierdzenia, że nie istniał stosunek prawny w czasie jest podpisywania. Jakie są konsekwencje unieważnienia umowy frankowej? Sąd nakaże kredytobiorcy oraz bankowi wzajemny zwrot świadczeń. To znaczy, że, Frankowicz będzie musiał wpłacić na konto banku cały kapitał jaki otrzymał bez odsetek oraz innych opłat. Zaletą takiego rozstrzygnięcia sprawy jest nałożenie na banki obowiązku uwolnienia nieruchomości od hipoteki.

Korzyścią z pozwania banku za franka jest także odwalutowanie kredytu czy odfrankowienie. Zapisy widniejące w umowie kredytowej związane z frankiem szwajcarskim są usuwane i zastępuje je polski złoty. Ważne! W umowie zostaje indeks giełdowy Libor a koszt kredytu znacznie spada. Pozwanie banku i uzyskanie wyroku sądowego mówiącego o odwalutowaniu kredytu daje możliwość uzyskania zwrotu z banku niesłusznie pobranych opłat, ubezpieczeń, prowizji. Kredytobiorca otrzymuje nowy harmonogram spłat i niższe raty. Korzystne dla kredytobiorców oprocentowanie LIBOR powoduje, że uzyskują oni lepsze warunki spłaty zadłużenia. O takie rozwiązania ubiegają się prawnicy z kancelarii Frankowowej, bazując na doświadczeniu i znajomości prawa bankowego pomagają klientom odzyskać pieniądze i uzyskać najlepsze warunki spłaty kredytu.

Dlaczego Frankowicz powinien pozwać bank?

Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy kredytowej pozwala cieszyć się wolnością od dużego zadłużenia i uzależnienia od kursu franka szwajcarskiego. Stabilna sytuacja finansowa pozwala cieszyć się każdym dniem i planować swoje życie. Nie trzeba martwic się jak obniżyć kolejną ratę kredytu, planować oszczędności i rezygnować z ważnych dla rodziny rzeczy.  

Większość Frankowiczów wygrywa sprawy w sądach o unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu. Jest to podyktowane korzystną linią orzeczniczą polskich sądów oraz wyroku TSUE przyczyniającym się do ułatwienia postępowania w tym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, że mimo że proces jest łatwy wymaga znajomości prawa bankowego, dlatego niezbędne jest skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach frankowych. Obecnie wygrana z bankiem to niemal reguła, kancelaria frankowa nie ma trudności z uzyskaniem satysfakcjonującego wyroku dla swojego klienta.

Na jakie argumenty powołują się prawnicy pomagający Frankowiczom?

Wystawienie kredytobiorcy na ryzyko, ponieważ klient banku zaciągając kredyt w obcej walucie nie był świadomy zagrożenia. Pracownicy banku przedstawili notowania franka szwajcarskiego z zaledwie kilku miesięcy. Kredytobiorcy nie mieli możliwości, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym tak jak to robiły banki, które korzystały ze swapów walutowo-procentowych a także pożyczek na rynku międzybankowym, co jest nieosiągalne dla zwykłego kredytobiorcy

Obowiązkiem banku jest przekazanie kredytobiorcy umowy w celu swobodnego zapoznania się z jej zapisami, jednak banki ignorowały to i w praktyce kredytobiorca mógł przeanalizować umowę dopiero po jej podpisaniu. Bank oceniał zdolność kredytową na podstawie własnych algorytmów, udzielając pozytywnych decyzji na kredyt we frankach osobom, które nie mogłyby otrzymać kredytu w złotówkach. Następnie żądały spłacania rat w wysokości, która uniemożliwiałaby uzyskanie takiego kredytu.

Argumenty kredytobiorców są zrozumiałe i potwierdzane poprzez prawomocne wyroki. Dysproporcje jakie są stwierdzane między ryzykiem ponoszonym przez klientów a na jakie był narażony sam bank są tak duże, że stało się to sprzeczne z instytucją zaufania publicznego. Dlatego należy walczyć o swoje prawa i pozbyć się nieuczciwego kredytu.