Jak odfrankowić kredyt?

Podpisałeś z bankiem umowę indeksowanego kredytu we frankach szwajcarskich i nie wiesz jak odfrankowić kredyt? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy przy kredycie jakiej udziela prawnik specjalizujący się w sprawach frankowych. To on w Twoim imieniu składa pozew do sądu i dochodzi zwrotu od banku powstałych nadpłat od wszystkich wpłaconych dotąd rat kredytu. Ponadto uda się uniezależnić dalszą spłatę zaciągniętego kredytu od kursu franka dzięki jego przekształceniu w kredyt złotówkowy.

Jak odfrankowić kredyt indeksowany?

Co oznacza pojęcie kredyt indeksowany? Dokładnie jest to kredyt przyznany i przekazany w złotówkach, ale indeksowany (waloryzowany) do danego kursu franka szwajcarskiego. Po wypłaceniu kredytu w złotówkach, suma zobowiązania kredytobiorcy jest następnie przeliczana przez bank po kursie kupna franka szwajcarskiego według tabeli kursów obowiązujących w danym banku. Raty kredytu są zawarte w harmonogramie we frankach.

Wysokość każdej z kolejnych rat jest kalkulowana z franka na złotówki na podstawie kursu sprzedaży tej obcej waluty zgodnie z kursem obowiązującym w banku. Czyli wysokość każdej wyliczonej raty jest zależna od kursu franka szwajcarskiego jaki wskazuje konkretny bank. Ważne! Kredyt indeksowany nie jest kredytem walutowym, ale kredytem waloryzowanym, a to dlatego, że wypłata a także spłata rat jest w złotówkach, natomiast wartość długu wykazywana jest we frankach szwajcarskich.

Banki, które stosują przy ratach kredytu indeksowanego swoje tabele kursów uzyskują różnicę między kursem sprzedaży a kursem kupna co jest niezgodnym z polskim prawem wynagrodzeniem.Ta dodatkowa kwota to element nadpłaty każdej wpłaconej raty, której zwrotu należy domagać się od banku.

Podważenie słuszności klauzul indeksacyjnych podstawą odfrankowienia kredytu

W kwestii kredytów indeksowanych najważniejsze jest zastosowanie podważenia klauzul indeksacyjnych.To te klauzule pokazują metody wyliczania konkretnych rat kredytu według kursu kupna – sprzedaży waluty obcej (franka szwajcarskiego) stosowanej przez banki. W skutek stosowania takiej praktyki indeksacji oraz uprawnienia banku do wyznaczania kursu waluty obcej, frankowicz nie ma możliwości samodzielnego określenia wysokości kwoty kredytu, a także konkretnych rat. Przez sądy zostało to uznane za sprzeczne z przepisami prawa, charakterem umowy kredytowej oraz zasadami współżycia społecznego. Dlatego klauzule indeksacyjne zostały uznane za. klauzule abuzywne.

Efektem tego jest uznanie ich bezskuteczności od momentu podpisania umowy kredytowej we frankach szwajcarskich. A to ściśle jest związane z odfrankowieniem kredytu, czyli usunięciem z zawartej z bankiem umowy niedozwolonych klauzul i stwierdzenie, że frankowicz spłacał dotąd zawyżone raty kredytu.Tutaj nasuwa się wniosek, że nieważne klauzule indeksacyjne powodują, że bank, nie miał prawa do wykonywania przeliczeń spłacanych przez kredytobiorcę rat w złotówkach na franki szwajcarskie.

Kredyt indeksowany od początku jest kredytem złotówkowym a sposób indeksacji wykorzystywany przez bank jest niedozwolony. W związku z tym, taki kredyt został uznany jak udzielony w polskiej walucie, bank powinien zwrócić nadpłacone raty a efektem tego będzie zmniejszenie kwot bieżących rat. Odfrankowienie ma związek zarówno z przeszłymi i przyszłymi ratami, utrzymując oprocentowania na podstawie dotychczasowych zasad.

Jak odfrankowić kredyt denominowany do obcej waluty?

W przypadku kredytu indeksowanego walutą określająca wysokość kredytu są złotówki, natomiast w przypadku kredytu denominowanego taką walutą jest frank szwajcarski. Ale wypłata kredytu i spłaty kolejnych rat miały miejsce w polskiej walucie. Odfrankowienia kredytu dokonuje sąd, dlatego trzeba wystąpić z pozwem, przeciwko bankowi który udzielił kredytu. Sąd wydaje orzeczenie, stwierdzające, że określone zapisy umowy kredytowej związane z przeliczaniem kwoty kredytu z franka szwajcarskiego na złotówki po kursie kupna obcej waluty a także te, związane z przeliczaniem wysokości rat ze złotówek na franki nie wiążą kredytobiorcy.

Zamierzeniem takiego działania jest usunięcie z umowy frankowej zapisów uznanych za nieuczciwe, ponieważ zapewniały bankom dowolność określania kursów obcej waluty. A takie postępowanie negatywnie wpłynęło na sytuację frankowiczów oraz wysokość ich zobowiązania. W konsekwencji, umowa takiego kredytu walutowego w całości jest wolna od odesłań do franka szwajcarskiego. Wskutek tego uzyskując orzeczenie sądu o odfrankowieniu kredytu, bank jest zobowiązany do wypłacenia kredytobiorcy różnicy od wpłaconych rat których wartość wyliczono stosując klauzule niedozwolone, a ratami oszacowanymi bez tych zapisów. Ponadto stale obowiązująca umowa jest traktowana jako kredyt złotówkowy, ale oprocentowana na podstawie stopy procentowej w oparciu o wskaźnik Libor. Denominowany kredyt zaciągnięty we frankach zmienia się w kredyt złotówkowy.

Istnieje wiele niuansów prawnych związanych z odfrankowieniem kredytu, dlatego warto wspierać się wiedzą prawników udzielających pomocy przy kredycie frankowym. Jeżeli podejmiesz decyzję o wystąpieniu z pozwem przeciwko bankowi, prawnicy przedstawią wszelkie możliwości. Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu na salach sądowych, zadbają o prawidłowe zdefiniowanie wysokości roszczenia, co pozwoli uniknąć zarzutu przedawnienia roszczenia.