Jak anulować kredyt frankowy?

Jak anulować kredyt frankowy? Pierwsza dekada XXI wieku to czas, w którym Polacy chętnie zaciągali kredyty frankowe na zakup nieruchomości. Kiedy okazało się, że tego rodzaju produkty finansowe stały się swego rodzaju pułapką, kredytobiorcy podjęli próbę sądowej walki z bankami. Obecnie nawet 90% spraw sądowych wygrywają frankowicze.

Pułapka kredytów frankowych

Przed wybuchem światowego kryzysu finansowego zakup nieruchomości w Polsce był najczęściej finansowany za pomocą kredytów frankowych. Szacuje się, że na zaciągnięcie tego rodzaju długoterminowych zobowiązań finansowych zdecydowało się nawet milion Polaków. Dlaczego tak chętnie wybierano kredyty frankowe? Podstawową zaletą tego rodzaju produktów finansowych było atrakcyjne oprocentowanie liczone według londyńskiego wskaźnika LIBOR, a nie krajowego WIBOR-u, który w tamtym okresie znajdował się na zdecydowanie wyższym poziomie. Pomimo tego, że kredytobiorcy otrzymywali od banku złotówki na sfinansowanie zakupu nieruchomości, kredyty zaciągane i wyrażane były we frankach szwajcarskich. W sytuacji, gdy stabilna szwajcarska waluta zaczęła się umacniać w stosunku do złotego, saldo zadłużenia drastycznie wzrosło. Kredyt w wysokości 100 tys. franków zaciągany po kursie 1CHF=2PLN był wart 200 tys. złotych. Niestety przy kursie 1CHF=3,5PLN zadłużenie w wysokości 100 tys. franków po przeliczeniu na złotówki wynosiło już 350 tys. złotych.

Podstawa do anulowania kredytu

Nagły wzrost wysokości rat kredytowych spowodował, że wielu frankowiczów nie było w stanie na bieżąco spłacać zaciągniętych zobowiązań. Pomimo obietnic ze strony polityków nie udało się znaleźć rozwiązań systemowych dla osób, które wpadły w pułapkę kredytów frankowych. Sytuacja frankowiczów uległa zmianie dopiero w 2019 roku, kiedy to Trybunał Europejski Unii Europejskiej wydał korzystny wyrok w tzw. sprawie Państwa Dziubak. Dlaczego wyrok ten uznaje się za przełomowy dla frankowiczów? Ponieważ stał się on swego rodzaju drogowskazem dla polskich sądów i umożliwił unieważnianie zawartych umów. Co istotne, podstawą anulowania kredytu frankowego nie jest wcale wzrost zobowiązań wywołanych różnicami kursowymi. Sądy decydują się na anulowanie zawartych umów ze względu na stosowanie przez banki klauzul niedozwolonych. Argumenty wysuwane przez frankowiczów to także wprowadzanie w błąd przez pracowników banków co do sposobu rozliczania kredytów, nieprawidłowe oszacowanie zdolności kredytowej osób wnioskujących o kredyt, a także brak stosowania przez banki jakichkolwiek zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym.

Na czym polega anulowanie kredytu

Wiele osób zastanawia się, na czym polega anulowanie kredytu frankowego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to orzeczenie sądu stwierdzające nieważność umowy kredytowej. Oznacza to, że umowa kredytowa traktowana jest w taki sposób, jakby nigdy nie została zawarta. Jest to najlepsze rozwiązanie dla frankowiczów, pozwalające na całkowite uwolnienie się od zaciągniętych zobowiązań. W przypadku anulowania umowy kredytowej obie strony zobligowane są do zwrotu otrzymanych świadczeń. Bank zobowiązany jest do oddania klientowi sumy wpłaconych rat wraz z odsetkami oraz opłatami bankowymi. Z kolei kredytobiorca musi zwrócić bankowi kapitał, na jaki opiewała umowa. Po rozliczeniu z bankiem z nieruchomości, która była przedmiotem finansowania, zostaje zdjęta hipoteka. Alternatywnym rozwiązaniem jest odfrankowienie kredytu polegające na zamianie kredytu frankowego na złotowy. W takim przypadku umowa dalej obowiązuje, jednak zostają z niej usunięte klauzule niedozwolone.

Wyrok unieważniający umowę kredytową

Co zrobić, aby anulować umowę frankową? Punktem wyjścia jest odwiedzenie prawnika. Zalecane jest korzystanie z usług kancelarii posiadających doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów prawnik powinien oszacować szansę na wygraną. Na korzystne orzeczenie sądu mogą przede wszystkim liczyć osoby fizyczne, które zawarły umowę w latach 2003-2008 w celu sfinansowania zakupu nieruchomości. W sądach najczęściej przegrywają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz kredytobiorcy, którzy zawarli umowę indywidualnie negocjowaną. Jak długo trzeba czekać na wyrok? Zazwyczaj postępowanie sądowe trwa około półtora roku. Obecnie dzięki kolejnym wyrokom TSUE polskie sądy przychylniej traktują frankowiczów, a ich sprawy są rozpatrywane zdecydowanie szybciej. Część osób nie decyduje wstąpić na drogę sądową w obawie przed działaniami odwetowymi strony banku. Czy takie obawy mają jakiekolwiek uzasadnienie? Zdaniem prawników absolutnie nie, a pozew wysłany do banku nie wpływa negatywnie na sposób postrzegania klienta. Warto podkreślić, że do czasu anulowania kredytu należy terminowo spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązania, by nie dopuścić do powstania zaległości, które mogłyby doprowadzić do wypowiedzenia umowy przez bank i znacznego skomplikowania sytuacji kredytobiorcy. Statystyki pokazują, że obecnie ponad 90% frankowiczów wygrywa spory sądowe z bankami i uwalnia się od zaciągniętych zobowiązań finansowych.