Ile spraw wygrali frankowicze?

Ile spraw wygrali frankowicze? Do sądów trafia coraz więcej spraw, które mają na celu odfrankowienie kredytu bądź unieważnienie umowy, jaką kredytobiorcy zawarli z bankiem. Coraz większa świadomość społeczna sprawia, że frankowicze chętniej walczą o swoje prawa. Statystyki również są optymistyczne, mając na uwadze, jak wiele spraw wygrają osoby, posiadające kredyt we frankach szwajcarskich. Jak wyglądają one obecnie i jaka jest tendencja w kwestii frankowiczów?

Ile spraw frankowiczów trafia do sądów?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak wiele spraw wygrali frankowicze, warto w pierwszej kolejności zastanowić się, jak dużo pozwów trafia do sądów. Otóż statystyki pokazują, że tylko w pierwszym półroczu do sądów zostało skierowanych ponad 30 tys. takich spraw. Tymczasem w 2020 roku wyglądało to nieco inaczej, gdyż w sumie do sądu frankowicze skierowali jedynie 32 tys. pozwów. Z drugiej strony, tendencja ta może wynikać z faktu, iż mieliśmy wtedy do czynienia z pandemią koronawirusa. Sądy nie pracowały w normalnym trybie, nie wszystkie kancelarie frankowe świadczyły usługi na rzecz klientów w trybie ciągłym. Rok 2021 pokazuje, że wzrasta nie tylko świadomość społeczna, ale i chęć walki o swoje prawa, bez względu na panujące warunki. Jeśli chodzi o rok 2022, to nie dysponujemy jeszcze wiarygodnymi statystykami, jednak możemy przypuszczać, że liczba złożonych pozwów będzie co najmniej taka sama, jak w roku ubiegłym. Frankowicze coraz chętniej pozywają banki, gdyż po ich stronie wyraźnie stoi TSUE. W ostatnim wyroku skomentował on, iż postanowienie umowne wskazujące, jak jest ustalany kurs walut, musi być napisane prostym i zrozumiałym językiem. Z jednej strony taki wyrok pozostawia szerokie pole do interpretacji, z drugiej strony wyraźnie wskazuje na to, że frankowicze mają o co walczyć. 

Ile spraw wygrywają frankowicze?

Początkowo sytuacja frankowiczów nie była zbyt ciekawa – brak interpretacji oraz orzecznictwa nie dawał pewności co do możliwości wygrania konkretnej sprawy. Powodowało to, iż nie wszyscy decydowali się walczyć o swoje prawa w sądach, pomimo iż realnie byli oni pokrzywdzeni przez banki. Dziś natomiast sytuacja osób, posiadających kredyt we frankach szwajcarskich, wygląda zupełnie inaczej. Korzystne wyroki dają większą nadzieję na wygraną, co powoduje, że do sądów rok w rok trafia coraz więcej pozwów, skierowanych przeciwko bankom. A ile spraw tak naprawdę wygrali frankowicze? Statystyki mówią o tysiącach wygranych procesów, jednak w rzeczywistości lepiej kierować się wynikami procentowymi. Są one o wiele bardziej czytelne dla większości z nas. W tym aspekcie statystyki pokazują, że frankowicze wygrywają około 90% spraw, które obecnie toczą się w sądach. Widzimy więc, że o ile tysiące nie przemawiają do nas aż tak bardzo, to procentowe wyniki robią już swoje. Na powodzenie frankowiczów wpływa przede wszystkim korzystnie brzmiący wyrok TSUE, ale też ogólna linia orzecznicza, jaka powoli się kształtuje. 

Propozycje ugodowe banków

Klienci, którzy posiadają kredyt we frankach szwajcarskich, mogą zdecydować się na zawarcie ugody z kredytodawcą, czyli z bankiem. Jest to o wiele prostsza droga do tego, aby uzyskać korzystniejsze warunku kredytowania. Niemniej jednak ugoda nigdy nie jest na tyle korzystna, co pozytywne orzeczenie sądu. Statystyki pokazują, że im więcej spraw przeciwko bankom wygrywają frankowicze, tym mniej ugód zawieranych jest z bankami. Kredytodawcy proponują na ogół niezbyt atrakcyjne warunki, tymczasem kredytobiorcy zdają sobie sprawę z tego, że znacznie więcej są w stanie wywalczyć w sądzie.

Od czego zależy powodzenie frankowiczów?

Na fali wygranych frankowiczów coraz więcej osób decyduje się złożyć pozew przeciwko bankowi. Niemniej jednak nie powinniśmy sugerować się wyłącznie statystykami. Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na zapisy, jakie znajdują się w naszej umowie. To ona będzie przedmiotem analizy prawników, a także sądu podczas rozprawy. Dlatego też, chcąc złożyć pozew przeciwko bankowi, powinniśmy skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii frankowej. W pierwszej kolejności trzeba będzie ocenić, o co właściwie chcemy i możemy się ubiegać. Następnie dopiero składamy do sądu pozew, mając jednocześnie na uwadze, że bank będzie próbował nas od tej decyzji odwieźć. Dlatego też na każdym etapie walki o swoje prawa przyda nam się pomoc profesjonalistów. 

Jak będzie wyglądać przyszłość frankowiczów?

Eksperci są zdania, że osoby, posiadające kredyt we frankach szwajcarskich, będą wygrywać coraz więcej spraw. Jest to pochodna dużej ilości składanych przeciwko bankom pozwów, a także kształtowania się pozytywnej linii orzeczniczej. Weźmy jednocześnie pod uwagę, że w coraz gorszej kondycji finansowej znajdują się pozywane banki. Choć nie znajdują się one jeszcze na skraju bankructwa, w przyszłości może być im trudniej wypłacać należne kwoty, zasądzone podczas rozprawy. Dlatego też frankowicze, którzy zdecydowani są walczyć o swoje prawa, powinni jak najszybciej udać się po pomoc do specjalistów, a następnie złożyć przeciwko bankowi stosowny pozew.