Frankowicze - co robić?

Kredyty hipoteczne zaciągnięte we frankach szwajcarskich są poważnym kłopotem dla banków które je udzieliły. Ich dążeniem jest realizowanie udzielonych kredytów na warunkach jakie są zawarte w umowie, a to wiąże się z działaniem klauzul abuzywnych. Co to oznacza? Otóż, są to zapisy dające bankowi możliwość ustalania dowolnego kursu franka i uzyskiwania od frankowiczów zawyżonych opłat. Natomiast dla kredytobiorcy najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie z umowy odniesienia do franka, dzięki temu taki kredyt staje się kredytem w polskiej walucie – złotówkach. Kto obecnie ma silniejszą pozycję? Dzięki orzecznictwu polskich sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej frankowicze zajmują lepszą pozycję. Dlatego posiadając jeszcze taki kredyt, możesz skorzystać z najlepszej dla siebie opcji, tutaj ze wsparciem przychodzi kancelaria prawna udzielająca pomocy przy kredycie we frankach szwajcarskich i wskaże możliwe najskuteczniejsze rozwiązania.

Frankowicze co robić, aby wydostać się z matni kredytu we frankach szwajcarskich?

Chyba najgorszym rozwiązaniem jest zaniechanie działań w tym kierunku i dalsze spłacanie kredytu na dotychczasowych warunkach. Trzeba mieć na uwadze, że frankowicze w potyczce z bankami wygrywają w sądach i dotyczy to zarówno kredytów denominowanych jak i indeksowanych. Czy jest sens narażania się na negatywne konsekwencje obowiązywania klauzul niedozwolonych i płacenie wygórowanych rat? Nie można zapominać o niestabilnym kursie franka szwajcarskiego i zapisów umowy kredytowej zawartej w obcej walucie, której kursu nie można przewidzieć co może doprowadzić do znacznego wzrostu raty kredytu frankowego. Prawnicy uważają trzymanie się umowy kredytowej w obecnej formie za ryzykowne i dlatego nie polecają takiego rozwiązania.

Wystąp do sądu o unieważnienie kredytu we frankach

Pozwanie banku, który udzielił niekorzystnego kredytu we frankach i dochodzenie unieważnienia umowy jest dobrym posunięciem dla każdego frankowicza. Pamiętaj, że zarówno polskie i unijne orzecznictwo sądowe opowiadają się za zasadnością takich pozwów. Powodem tego jest uznanie przez te instancje, że umowy kredytowe zawierają niedozwolone postanowienia umowne. Wydawane orzeczenia sądowe są korzystne dla kredytobiorców spłacających kredyty frankowe i jest to tendencja stabilna, dlatego frankowicze powinni walczyć o unieważnienie kredytu we frankach.

Odsuwanie w czasie takich działań przynosi zysk tylko bankowi, który stale bezprawnie zarabia na frankowiczu. Wsparcie prawnika rozjaśni całą sytuację i pomoże doprowadzić do nieważności takiej umowy a w konsekwencji kredytobiorca i bank nie będą już związani jej zapisami. To znaczy frankowicz będzie wolny od konieczności spłacania rat kredytu, ponadto przestanie obowiązywać zabezpieczenie hipoteczne które dotyczy jego nieruchomości. Dokładnie – umowa kredytowa we frankach przestaje istnieć, czyli tak naprawdę nie została zawarta. Konsekwencją tego jest wzajemny zwrot tego co strony od siebie otrzymały.

Uzyskanie orzeczenia sądu o unieważnieniu umowy frankowej oznacza dla kredytobiorcy konieczność oddania bankowi całej kwoty kredytu, ale bez odsetek. A co z bankiem? Bank, natomiast jest zobowiązany do zwrotu frankowiczowi wszystkich opłat jakie uzyskał od kredytobiorcy, łącznie z odsetkami oraz innymi opłatami. Ważne! Sąd Najwyższy stwierdził że, przedawnienia roszczeń przy kredytach frankowych ma miejsce dopiero, gdy umowa frankowa stała się trwale bezskuteczna. Frankowicze którzy spłacili cały kredyt nie powinny mieć jakichkolwiek oporów przed wystąpienie z pozwem do sądu. Otrzymanie orzeczenia o nieważności kredytu frankowego oznacza, że wzrost kursu franka szwajcarskiego traci dla nich na znaczeniu.

Wystąp do sądu o odfrankowienie kredytu, czyli jego odwalutowanie

Frankowicz ma również inną możliwość wyzwolenia się z kredytu frankowego, czyli jego odfrankowienia, ale to również wymaga wystąpienia do sądu z pozwem przeciwko bankowi. Na czym to polega? Odwalutowanie to usunięcie z umowy kredytowej zapisów które mówią o wysokości zobowiązania w obcej walucie. Czyli taki kredyt frankowy nie jest już określony we frankach a w konsekwencji nie ma obawy o ryzyko związane ze zmieniającą się wysokością franka szwajcarskiego. A dokładnie po otrzymaniu orzeczenia sądu o odwalutowaniu kredytu staje się on automatycznie kredytem złotówkowym i nie ma wpływu na jego oprocentowanie (pozostaje wg stawki Libor).

Na bank nałożony jest obowiązek przeliczenia rat kredytu, które staną się dużo niższe. Ponadto jest on zobowiązany do wypłacenia frankowiczowi kwoty równej wysokości nadpłaconych rat, ponieważ pobierał on raty, naliczone według regulacji niezgodnych z prawem. Trzeba tutaj mieć świadomość, że odwalutowanie nie zdejmuje z frankowicza konieczności spłacania kredytu i utrzymuje okres kredytowania widniejący w umowie. Kredytobiorca nadal spłaca raty, ale już nie w obcej walucie. Bez zmian pozostaje także zabezpieczenie banku na mieszkaniu kredytobiorcy.Ta forma dochodzenia swoich praw znajduje najczęściej zastosowanie dla frankowiczów którzy nie spłacili jeszcze kredytu we frankach i nie posiadają pieniędzy na spłacenie roszczeń banku, gdyby doszło do unieważnienia kredytu. Odfrankowienie jest również korzystnym rozwiązaniem, ale stosowanym dużo rzadziej.  

Jeśli masz kredyt we frankach lub go już spłaciłeś i wahasz się co dalej robić, rozważ wszystkie wymienione powyżej niuanse wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi a szybko zrozumiesz, że jest to najskuteczniejsza metoda uwolnienia się kredytu frankowego. Zawsze warto skorzystać z konsultacji z prawnikiem udzielającym pomocy przy kredytach.