Co to jest kredyt i jakie są jego rodzaje?

Co to jest kredyt i jakie są jego rodzaje? Gdy nie ma wystarczających oszczędności na zakup towarów lub usług, możesz skontaktować się z bankiem w celu uzyskania pomocy. Kredyt jest udzielany przez kredytodawcę (w tym przypadku bank) kredytobiorcy (osobie fizycznej i prawnej) z określonym oprocentowaniem. Aby uzyskać kredyt, należy dostarczyć do banku odpowiednie dokumenty potwierdzające wypłacalność. Warunki udzielenia kredytu określa bank w umowie kredytowej.

Co to jest kredyt?

Kredyt bankowy jest umową zobowiązania finansowego, która potwierdza, że bank przekazuje kredytobiorcy wymagana kwotę pieniędzy na uzgodniony okres. Kredytobiorca deklaruje, że będzie korzystać ze środków finansowych zgodnie z zapisami umowy kredytowej, uiści koszty związane z uzyskaniem pieniędzy i zwrócić pożyczone środki w myśl harmonogramu spłaty. Czego potrzebujesz, aby otrzymać kredyt? Najpierw musisz zdecydować o celu pożyczania. Po drugie, ważne jest spełnienie wymagań banku. W przypadku różnych instytucji finansowych mogą się one znacznie różnić. Banki zawsze oferują korzystniejsze warunki dla stałych klientów.

Na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy? Przede wszystkim ważne jest ustalenie, dlaczego potrzebne są pieniądze i ile. Na przykład, jeśli planujesz remont, najpierw musisz sporządzić kosztorys. Pamiętaj, że możesz ponieść dodatkowe wydatki i uwzględnij rezerwę w kwocie kredytu na pokrycie takich wydatków. Jeśli nadwyżka nie jest wymagana, można ją wykorzystać na spłatę zadłużenia przed terminem. Ważne jest, aby dobrać odpowiedni okres kredytowania, aby wysokość miesięcznej raty była wygodna. Ważne jest, aby monitorować stan swoich kredytów i terminowo spłacać swoje długi.

Rodzaje kredytów dla osób fizycznych

Dla osób fizycznych dostępny jest:

 • Kredyt konsumpcyjny.
 • Kredyt konsolidacyjny.
 • Kredyt hipoteczny.

Kredyt konsumpcyjny można przeznaczyć na bieżące potrzeby, zakupienie telewizora czy lodówki. Kredytobiorca nie może go rozdysponować na prowadzenie firmy.

Kredyty konsumpcyjne dzielą się na:

 • Kredyt gotówkowy na dowolny cel poza prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Kredyt samochodowy tylko na zakup auta.
 • Kredyt ratalny na zrealizowanie zakupów na raty.
 • Kredyt na rachunku bieżącym z dowolnym przeznaczeniem.
 • Karta kredytowa – pieniądze znajdują się na osobnym koncie, dostęp do nich umożliwia karta.

Natomiast kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłaty innych zobowiązań takich jak kredyt gotówkowy lub pożyczka bankowa. Istnieje możliwość połączenia ich w jeden kredyt, który będzie posiadał niższą ratę.

Kredyt hipoteczny udzielany przez banki

Kredyt hipoteczny wiąże się z zobowiązaniem długoterminowym zaciągany jest dużą kwotę, a jego przeznaczeniem jest określony cel. Pozyskane środki finansowe kredytobiorca przeznacza na zakup działki, domu, mieszkania itd. Aby uzyskać taki kredyt bank wymaga zabezpieczenia, którym jest wpis do hipoteki nieruchomości na rzecz kredytodawcy (banku). Warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego jest posiadanie środków na wkład własny w wysokości np. 20 procent od pożyczonej kwoty. Ponadto wymagana jest zdolność kredytowa którą potwierdzają stosowne dokumenty.

Kredyt hipoteczny może być zaciągany w złotówkach lub w walucie obcej. W drugim przypadku staje się on kredytem walutowym a cieszy się zainteresowaniem kredytobiorców ze względu na niższe oprocentowanie (niskie stopy procentowe w innych strefach walutowych) niż w przypadku złotowych. Trzeba pamiętać o kredytach frankowych oraz konsekwencjach ich zaciągania, gdy kredytobiorcy nie byli informowani o ryzyku wahania kursu franka szwajcarskiego. Są trzy rodzaje kredytów frankowych: walutowy, indeksowany, denominowany do waluty obcej. Tylko radca prawny pomoże w zrozumieniu trudnych zapisów widniejących w umowie kredytowej, ponadto sprawdzi, czy znajdują się w niej klauzule niedozwolone. Spłacając taki kredyt warto udać się na konsultacje i pozbyć się zbyt wysokich rat. Radca prawny po analizie umowy frankowej wystąpi do sądu o unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie.

Rodzaje kredytów dla firm

Przedsiębiorcy również korzystają z kredytów, które wykorzystują na prowadzoną działalność gospodarczą.

Kredyty dla firm dzielą się na:

 • Kredyt na start – dla nowo otwieranych firm na rozpoczęcie działalności biznesowej. Może to być kredyt z zabezpieczeniem i bez.
 • Kredyt obrotowy – na bieżące wydatki firmy.
 • Kredyt inwestycyjny – na sfinansowanie nowych inwestycji w przedsiębiorstwie.
 • Kredyt konsorcjalny – udzielany przez minimum dwa banki na duże inwestycje.
 • Kredyt technologiczny – na nabycie i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych.
 • Kredyt pomostowy – na pokrycie wydatków na inwestycje do czasu uzyskania np. dotacji unijnej.

Inne rodzaje kredytów

To kredyty przeznaczone dla osób fizycznych oraz prawnych: krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe.

Kredyty pod względem dostępności środków:

 • Kredyty odnawialne i nieodnawialne.

Kredyty pod kątem formy zabezpieczeń:

 • Kredyty z poręczycielem.
 • Kredyty pod weksel.
 • Kredyty lombardowe.
 • Kredyty hipoteczne.

Zaciągnięcie kredytu wiąże się z załatwieniem niezbędnych formalności a jest to uzależnione od rodzaju kredytu. Dlatego będą inne w przypadku kredytów hipotecznych a inne przy kredytach gotówkowych. Inną zależnością jest wystąpienie o kredyt do banku, w którym posiada się już konto a inne w przypadku nowych instytucji finansowych.