Co lepsze - odfrankowienie czy unieważnienie umowy?

Co lepsze – odfrankowienie czy unieważnienie umowy? Spłacasz nadal kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich i masz dość wysokich rat? Dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE i obecnie wydawanym korzystnym dla Frankowiczów wyrokom sądów możesz uzyskać odfrankowienie lub unieważnienie umowy. Jak tego dokonać? Trzeba złożyć pozew do sądu, przeciwko bankowi który tego kredytu udzielił. Samodzielna krucjata będzie trudna, dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w Szczecinie specjalizującej się w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych. Co lepsze odfrankowienie czy unieważnienie umowy?

Na czym polega unieważnienie umowy?

Frankowicze dysponujący dużą kwotą pieniędzy chętniej korzystają z unieważnienia umowy kredytowej, drugim wyborem jest odfrankowienie. Pierwsze rozwiązanie jest uznane za korzystniejsze i trzeba przyznać, że coraz więcej sądów wydaje orzeczenie o unieważnieniu umowy. Czym to skutkuje? To uznanie, że zawarta umowa od samego początku nie wiązała stron. Dzieje się tak, ponieważ obecne są w niej klauzule abuzywne (niedozwolone) co powoduje, że umowa kredytowa jest niezgodna z postanowieniami Kodeksu Cywilnego a także z zasadami współżycia społecznego.

Tak więc, umowa frankowa jest uznawana jako nigdy nie zawarta (brak przedawnienia). Pojawia się kwestia rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń kredytobiorcy i kredytodawcy. Bank wypłacił określoną kwotę pieniędzy a Frankowicz spłacał raty przez niego wyznaczone. Jak to wygląda z punktu widzenia kredytobiorcy? W związku ze stwierdzeniem nieważności umowy może on dochodzić od banku zwrotu wpłaconych rat. Bank nie ma już podstaw do upominania się od Frankowicza wpłacania kolejnych rat.  

Co zawiera orzeczenie sądowe w przypadku unieważnienia umowy? Na podstawie takiej decyzji sądu bank zostanie zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich dotąd wpłaconych rat a także dodatkowych opłat i ubezpieczeń. Natomiast Frankowicz jest zobowiązany do wpłaty na konto banku otrzymanej kwoty kredytu bez odsetek oraz innych opłat. Inaczej mówiąc strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu pieniędzy.

Na czym polega odfrankowienie umowy?

Ogólnie można powiedzieć, że umowa kredytowa dalej obowiązuje, jednak nie ma już franka szwajcarskiego a jest kredyt udzielony w polskich złotych. Odfrankowienie jest orzekane przez sąd, jeżeli zostanie stwierdzone nieuczciwe przeliczanie kredytu na walutę obcą. Oznacza, że taki kredyt powinien być od początku uznawany za kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR (nie WIBOR). Saldo zadłużenia spada najczęściej o 2/3. Konsekwencją wyroku sądowego jest przewalutowanie kwoty kredytu.

Umowa kredytowa trwa nadal, ale dokonanie przeliczeń powoduje, że Frankowiczowi należy się zwrot nienależnie wpłaconych pieniędzy i staje się zobowiązaniem w polskich złotówkach. Oprocentowanie kredytu nie zmienia się, dlatego pozostaje na korzystnym poziomie, właściwym dla kredytów jakie są udzielane we frankach. Z umowy zostanie usunięte ryzyko walutowe, dlatego kredytobiorca nie musi martwić się, że w przyszłości wskutek wahań kursu franka szwajcarskiego raty kredytu wzrosną.

Kancelaria Frankowa pomaga w osiągnięciu obydwu celów. Dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu uzyskujesz szansę, aby w dużym stopniu zredukować swoje zadłużenie lub całkowicie pozbyć się kredytu frankowego. Prawnik pomoże uzyskać od banku zwrot niezasadnie pobranych kwot a także wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej swojego mieszkania lub domu.

Pomoc prawna podczas unieważnienia umowy lub odfrankowienia

Analiza umów kredytowych jest podstawą dochodzenia swoich roszczeń względem banków. Może to przeprowadzić tylko osoba znająca prawo bankowe, ponieważ potrafi dostrzec w umowie nieuczciwe praktyki tzw. klauzule abuzywne. Ich obecność jest podstawą wszczęcia postępowania sądowego o unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu. Prawnik przedstawia korzyści, jakie może przynieść rozstrzygnięcie procesu w obydwu przypadkach. Spłaciłeś całkowicie kredyt we frankach? Pamiętaj, że nie pozbawia Cię to możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem, prawnik w tym przypadku będzie również żądał od banku zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.

Co spowodowało, że umowy kredytowe we frankach są uznawane przed sądy za wadliwe?

Sądy podając uzasadnienie przy wyrokach o unieważnienie umowy lub odfrankowienie wskazują, że umowy kredytowe posiadają niedozwolone postanowienia umowne. Co to oznacza? Część klauzul umownych jest nieuczciwych, ponieważ umożliwia bankom ustalanie kursu franka szwajcarskiego przy wypłacie i spłacie kredytu.Takie zapisy były celowo konstruowane, aby kredytodawca mógł według własnego uznania ustalić wysokość kursu przeliczeniowego franka, czyli również wysokości zadłużenia i rat kredytowych. Konsekwencją tego było oszukanie Frankowicza już na etapie podpisywania umowy.  

Bez względu na to, czy prawnik wywalczy dla Ciebie unieważnienie umowy czy odfrankowienie kredytu,Twoja sytuacja finansowa znacznie się poprawi. Możesz otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych, ponadto uwolnisz się od kredytu w walucie obcej. Lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z rozwiązań prawnych niż podpisanie ugody z bankiem. To które rozstrzygnięcie jest lepsze zależy od wielu czynników, poznasz je podczas konsultacji z prawnikiem.  

Frankowicze naprawdę wygrywają w sądach i uwalniają się od zadłużenia. Korzystając z pomocy kancelarii Frankowej wspierającej na co dzień klientów w zakresie kredytów w walucie obcej uzyskasz korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Prawnik powie Ci co możesz zyskać, występując z pozwem przeciwko bankowi i w Twoim imieniu podejmie kroki sprzeciwiające się nieuczciwym praktykom banków.